ภาษาไทยEnglish
BRID Systems Co.,Ltd

Your True Business Partner In ERP Solution

 

 

News & Event

คุณศิริวรรณผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการชี้ช่องรวยรายวันเมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท ผู้ก่อตั้งที่เป็นทีมที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำทั่วโลกในการวางระบบอีอาร์ พี และยังพูดถึงระบบอีอาร์พีของบริษัท คุณสมบัติพิเศษต่างๆ รวมถึงการรวมงานกับทางภาครัฐเพื่อสนับสนุนในผู้ประกอบการในประเทศไทยให้ความ สำคัญกับการลงระบบอีอาร์พีสำหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต ซื้อมา-ขายไป และการบริการ

 

 

 

คุณศิริวรรณ ติรเลิศ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ E-mart เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 ได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท ผู้ก่อตั้งที่เป็นทีมที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำทั่วโลกในการวางระบบ อีอาร์ พี และยังพูดถึงระบบอีอาร์พีของบริษัท คุณสมบัติพิเศษต่างๆ รวมถึงการรวมงานกับทางภาครัฐเพื่อสนับสนุนในผู้ประกอบการในประเทศ ไทยให้ความ สำคัญกับการลงระบบอีอาร์พีสำหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต ซื้อมา-ขายไป และการบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRID Systems Company Limited
40/30 Soi Intamara 23, Sudhisan Rd., Samsennai Phayathai, Bangkok 10400
email: sales@bridsystems.com
Tel :66 8 636 89972