ภาษาไทยEnglish
BRID Systems Co.,Ltd

พันธมิตรด้านระบบ ERP ที่แท้จริงของคุณ

Home / Products / Services / Support / News / Jobs / Contact us

PlanetOne ERP Warehouse managemet Software Solution

"ระบบ PlanetOne ERP เป็นระบบอีอาร์พีของไทยที่ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ ทำให้ระบบ PlanetOne ERP ของเราได้รับความไว้วางใจและมีการวางระบบอีอาร์พีของเราอยู่ในเกือบหนึ่งร้อยองค์กรทั่วประเทศ"

PlanetOne ERP คือระบบซอฟต์แวร์อีอาร์พี สำหรับองค์กรที่สมบูรณ์แบบ เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง รวมถึงยังนำเอาระบบการทำงานที่เป็น มาตรฐานสากลเข้ามาประสานไว้ในระบบเพื่อให้ลูกค้าได้ระบบที่เป็นลักษณะเวิลด์คลาส ระบบของเราสามารถรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์เหล็ก พลาสติก จิวเวลรี่ และอีกหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจ ซื้อมาขายไป และ รวมถึงธุรกิจบริการ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม อพาร์ตเมนต์ ศูนย์บริการและอื่นๆ

PlanetOne ERP ประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ขององค์กรตั้งแต่ ระบบจัดซื้อ ระบบการขาย ระบบสินค้าคงคลัง ระบบการผลิต ระบบวางแผนการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต ในสายการผลิต ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบบัญชีทั่วไป ระบบบัญชีต้นทุน ระบบควบคุมและซ่อมบำรุงสินทรัพย์ ระบบเช่าซื้อ ระบบบริหารงานโรงแรม และอพาร์ตเมนต์ ระบบขายหน้าร้านระบบลูกค้าสัมพันธ์ ระบบมือถือและอื่นๆ อีกมากมาย

BRID Systems Company Limited
40/30 Soi Intamara 23, Sudhisan Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok Thailand 10400
email: sales@bridsystems.com
Tel :66 8 6368 9972, 66 2 271 4362-3